כדי להתקין עמדת שע"ם יש צורך בקורא כרטיסים מסוג USB או קורא מסוג PS2

USB

PS2

usb.jpg

ps2.jpg

 על מנת להתקין קורא מתאים נא לחץ על הקורא המחובר למחשב.

הוראות התקנה PrivateServer ישנות לשימוש התמיכה