1.      כנס אל הדפדפן Internet Explorer.

2.      בצד ימין (או שמאל, תלוי בשפה של מערכת ההפעלה) יש לבחור "כלים" (סמל של גלגל שיניים).

mhtml:file://C:\Users\ayeletn\AppData\Local\Temp\Temp1_sdad.zip\Recording_20150409_1004.mht!screenshot0001.JPEG

3.      ברשימה יש לבחור "הגדרות תצוגת תאימות".


mhtml:file://C:\Users\ayeletn\AppData\Local\Temp\Temp1_12.zip\Recording_20150409_0819.mht!screenshot0002.JPEG

 

4.      בחלון שיפתח יש למחוק את הכתובת שכתובה .

 

mhtml:file://C:\Users\ayeletn\AppData\Local\Temp\Temp1_12.zip\Recording_20150409_0819.mht!screenshot0003.JPEG

 

5.      יש להוסיף את הכתובות הבאות:

127.0.0.1

10.2.2.20

mhtml:file://C:\Users\ayeletn\AppData\Local\Temp\Temp1_12.zip\Recording_20150409_0819.mht!screenshot0004.JPEG

mhtml:file://C:\Users\ayeletn\AppData\Local\Temp\Temp1_12.zip\Recording_20150409_0819.mht!screenshot0006.JPEG

 

6.      לסיום ללחוץ על "סגור".

 

mhtml:file://C:\Users\ayeletn\AppData\Local\Temp\Temp1_12.zip\Recording_20150409_0819.mht!screenshot0007.JPEG

 

 

מחלקת התמיכה

מחקר אלגוריתמים בע"מ

03-9279500

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.